Zbąszyński Klub Żeglarski

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000053189

Witamy na stronie Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego

Rys historyczny żeglarstwa na terenie Zbąszynia.

Piękne warunki żeglarskie na jeziorze Zbąszyńskim

Matka natura obdarzyła Zbąszyń i okolice z przepiękne dary, takie jak: jeziora, rzekę, lasy i łąki. Stwarza to warunki do wspaniałego wypoczynku nawet dla bardzo wybrednych.

Lokalizacja miasta między jeziorem (nazywanym zarówno „Zbąszyńskim”, jak i „Błędno”), a rzeką Obrą zawsze rozbudzały wśród mieszkańców samoistne zainteresowania sprawami wodnymi.

Pierwszą organizacją z Zbąszyniu skupiającą miłośników wody i wiatru był założony z dniu 07 czerwca 1930 r. Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, który swoją działalność zainaugurował organizacją z dniu 23 czerwca 1930 r. tzw. „Wianków”.

Jednym z głównych celów działalności Ligi było propagowanie spraw morza oraz morskie wychowanie młodzieży. Zadanie to realizowano poprzez współpracę z działającymi równolegle drużynami harcerskimi: I Drużyną Harcerską im. kpt. Żwirki oraz II Drużyną Harcerską im. A. Mickiewicza. W celu przybliżenia spraw morza mieszkańcom Zbąszynia oraz wykazania jego znaczenia dla Polski organizowano corocznie obchody „Dni Morza”. Temu samemu celowi służyła zorganizowana z 1933 roku wyprawa trzech śmiałków kajakiem rzekami ze Zbąszynia do Gdyni, gdzie dotarli na obchody „Dni Morza”.

Przystań żeglarska LPŻ

Członkowie Ligi czynnie brali udział z budowie pływalni na rzece Obrze oraz kąpieliska na jeziorze tzw. „Łazienek”, które rozbudowane istnieją do dzisiaj.

Zbąszyński Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej prowadził trzy sekcje: żeglarską, pływacką i wioślarską.

To oddział Ligi był ogniskiem życia kulturalnego i towarzyskiego ówczesnego Zbąszynia. Był organizatorem zawodów żeglarskich, pływackich, imprez związanych z tradycją regionu, wielu zabaw i pochodów, z których dochód przeznaczano na cele klubowe i ogólnospołeczne.

Tą wspaniałą, twórczą i społecznie użyteczną działalność przerwał wybuch II wojny światowej.

Po 6-ciu latach przerwy z dniu 21 stycznia 1946 roku wznowiono działalność organizacyjną z ramach Ligi Morskiej.

DZ'a gotowe do wypłynięcia

Od razu z 1946 roku, poza działalnością propagandową uświadamiającą społeczeństwu Zbąszynia rolę odzyskanego wybrzeża oraz potrzebę odbudowy kraju, a szczególnie portów i ich urządzeń, rozpoczęto starania o budowę przystani dla sprzętu wodnego oraz pomieszczeń dla Ligi z Dąbkach. Odnawiano, remontowano uszkodzony i zniszczony z czasie działań wojennych oraz budowano nowy sprzęt wodny. W krótkim czasie oddział Ligi dysponował już pontonami, kajakami i łodziami żaglowymi.

W 1948 roku zorganizowano wystawę wodno – żeglarską, na której pokazano modele statków, okrętów, jachtów i urządzeń portowych. Wyeksponowano szkice, ryciny i zdjęcia o tematyce morskiej.

Corocznie organizowano obchody „Dni Morza” połączone z pochodami i manifestacjami oraz tak zwane „Bale Morza”, z których dochód przeznaczano na rozwój bazy żeglarskiej i zaplecza Ligi.

DZ'a pod pełnymi żaglami

W dalszym ciągu była to organizacja o dużym znaczeniu dla życia kulturalnego, sportowego i towarzyskiego miasta. Liczne imprezy, z których udział biorą również niezrzeszeni mieszkańcy Zbąszynia, a przede wszystkim harcerska młodzież, przyczyniają się do dużej popularności tej organizacji.

W 1956 roku następują zmiany organizacyjne, a właściwie to tylko formalne, bo Ci sami fanatycy wody i wiatru przestają działać z Oddziale Ligi Morskiej, a zaczynają z Klubie Morskim Ligi Przyjaciół Żołnierza.

W ramach Klubu Morskiego LPŻ powołano cztery sekcje: żeglarską, wioślarską, pływacką i propagandową, a z następnych latach jeszcze Sekcję Wieloboju Morskiego.

Powiększył się również stan posiadania Klubu o łódź klasy DZ, Syrenę i 3 łodzie klasy Słonka.

Honorowy pogrzeb wysłużonej DZ

W 1956 roku zorganizowano po raz pierwszy regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Zbąszyńskiego”, które to rozgrywane są do dnia dzisiejszego.

W latach 1956 – 1962 Klub Morski Ligi Przyjaciół Żołnierza był organizatorem wielu rejsów turystyczno – szkoleniowych oraz jednodniowych wycieczek żeglarskich i kajakowych po pięknym szlaku jezior zbąszyńskich. Każdego roku organizował tradycyjne „Wianki” oraz defilady iluminowanych łodzi. W 1959 roku dwóch zbąszyńskich żeglarzy znów wybrało się do Trójmiasta, tym razem na żaglówce P-7 bis, również rzekami, ale inną trasą, dopłynęli do Gdańska.

W tych latach wybudowano drogę do Dąbek, doprowadzono prąd i wyremontowano, wtedy jeszcze drewniany hangar.

Od 1962 roku kontynuację działalności Klubu Morskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza przejmuje Klub Wodny Ligi Obrony Kraju. Następuje profilowanie pracy z kierunku żeglarskim oraz rozpoczęcie intensywnych prac przy rozbudowie zaplecza Klubu.

Cała załoga jak zwykle w dobrych humorach

W 1965 roku z ramach obchodów „Dni Morza” następuje wodowanie dwóch kolejnych jachtów klasy „Słonka”.

Wyrazem uznania oraz zaufania do organizacyjnej dojrzałości dla Klubu LOK było powierzenie przez Władze Żeglarskie z 1966 roku organizacji Mistrzostw Polski Juniorów z klasie OK.-Dinghy oraz seniorów z klasie Słonka.

W dekadzie lat 70 – tych ogromnym nakładem społecznej pracy członków Klubu zostały wybudowane dwa hangary, świetlica, pomieszczenia warsztatowe i socjalne oraz urządzenie do slipowania łodzi.

W uznaniu za aktywną pracę społeczną z rozbudowie przystani Klub otrzymał z latach 1970 – 1974 środki na zakup łodzi klasy Cadet, Ok.-Dinghy, Hornet i FD (Latający Holender) od władz Powiatowych z Nowym Tomyślu.

W następnych latach środki na uzupełnienie sprzętu regatowego pochodziły z Urzędu Miasta i Gminy z Zbąszyniu oraz Urzędu Wojewódzkiego z Zielonej Górze.

Regaty na jeziorze Zbąszyńskim

Po likwidacji przez władze Ligi Obrony Kraju Klubu Wodnego w Zbąszyniu majątek przejmuje Urząd Miasta i Gminy, a żeglarze 5 maja 1980 roku rejestrują stowarzyszenie o nazwie „Zbąszyński Klub Żeglarski”, który przejął jako spadkobierca chlubne tradycje i dorobek poprzednich lat zbąszyńskiego żeglarstwa.

Od tego też czasu następuje szybkie powiększanie się flotylli prywatnych jachtów kabinowych, przede wszystkim zbudowanych samodzielnie przez samych żeglarzy, na bazie wykonanej z klubie formie, jak również zakupionych łodzi stoczniowych. Przystań oprócz bazy szkoleniowej zaczyna pełnić również rolę portu.

Zwiększa się ilość i różnorodność organizowanych imprez. Oprócz tradycyjnych regat dla dzieci i młodzieży na typowym sprzęcie regatowym dochodzą regaty dla jachtów kabinowych, takie jak: Bieg Samotników (obsługa jednoosobowa na jachtach przystosowanych do obsługi wieloosobowej), regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia”, do „Błękitnej Wstęgi Jeziora Błędno” (dla najszybszej żaglówki na jeziorze) dochodzi „Beczka” dla najszybszego jachtu kabinowego, rozgrywane były regaty australijskie czy dookoła jeziora.

Przystań w obiektywie

Zbąszyński Klub Żeglarski był i jest organizatorem wielu regat od Mistrzostw Zbąszynia poprzez Mistrzostwa Powiatu, Mistrzostwa Okręgu, Mistrzostwa Makroregionu do Mistrzostw Polski, czy eliminacji do Pucharu Polski i Pucharu Europy włącznie z takich klasach jak Optymist, Cadet, OK.-Dinghy, FD (Latający Holender), Katamaran, Słonka oraz jachtów kabinowych, a nasi zawodnicy uzyskiwali i uzyskują bardzo dobre wyniki.

Wśród dorosłych członków klubu znaleźli się żądni przygód, którzy Odrą popłynęli do Szczecina, czy wywozili jachty, aby zwiedzać inne szlaki i jeziora.

W 2000 roku dla uczczenia 70 – lecia zbąszyńskiego żeglarstwa grupa 16 członków popłynęła na canoe do Gdańska, nawiązując do poprzednich rejsów.

W ciągu ostatnich lat zostały między innymi zbudowane trzy nowe pomosty, zwodowano nową łódź typu DZ, postawiono dźwig, wykonano wiele prac remontowych.

Przystań w obiektywie

Członkowie klubu, na sprzęcie klubowym oraz ze swymi prywatnymi jachtami kabinowymi, włączyli się aktywnie z realizację programu „Żagle dla Wszystkich” skierowanego przede wszystkim do dzieci niepełnosprawnych oraz z biednych i zaniedbanych rodzin. Organizowane są dla nich rejsy po jeziorze oraz pikniki żeglarskie.

Organizowane są Rejsy Szlakiem Jezior Obrzańskich dla dzieci i młodzieży oraz Rejsy Jachtów Kabinowych Szlakiem Jezior Obrzańskich jako Regaty Rodzinne.

Jak każdy z nas, jak każda organizacja czy instytucja tak i zbąszyńskie żeglarstwo z ciągu tych lat miało swoje wzloty i upadki. Kłopoty, trudności, przeciwności losu zostały pokonane, a sukcesy i dobre wyniki osiągnięte dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu znanych z imienia i nazwiska, ale również wielu bezimiennych, którzy poświęcili mnóstwo czasu, pieniędzy i wysiłku. Dzięki nim, my dzisiaj, możemy szczycić się klubem z tradycjami, wygodną przystanią, wynikami sportowymi i wieloma innymi osiągnięciami.